10 sự kiện công tác dân tộc tiêu biểu nhất năm 2016Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc (UBDT) xin giới thiệu 10 sự kiện nổi bật trên lĩnh vực công tác dân tộc năm 2016 do UBDT bình chọn: 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Đại hội Đại biểu lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam […]

1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đại hội Đại biểu lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam thành công  tốt đẹp, tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng ta về công tác dân tộc: “Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển ….”.

Đại hội Đại biểu lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XIV thành công tốt đẹp; trong 496 đại biểu Quốc hội được bầu, có 86 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 17,3%, cao nhất từ trước tới nay.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt các đại biểu Quốc hội khóa XIV là người DTTS

3.  Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc

Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc; nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới dự; đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ủy ban Dân tộc và có bài phát biểu quan trọng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhất cho UBDT

4. Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc nhiệm kỳ 2011 -2015 và triển khai nhiệm vụ công tác giai đoạn 2016-2020.

Tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc nhiệm kỳ 2011 -2015 và triển khai nhiệm vụ công tác giai đoạn 2016-2020; Phó Thủ tướng, nay là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự, chỉ đạo và có kết luận quan trọng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc trao Cờ thi đua cho các đơn vị tại Hội nghị tổng kết.

5. Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Chính phủ ban hành Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành nhiều chính sách quan trọng hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

[10/05/2013 20:00:20] Nh?m nâng cao ch?t lu?ng giáo d?c toàn di?n cho h?c sinh là con em d?ng bào dân t?c thi?u s?, Tru?ng Ph? thông dân t?c n?i trú t?nh Cao B?ng dã trang b? d?y d? các phòng h?c ch?c nang, thi?t b?, d? dùng ph?c v? công tác gi?ng d?y. Nh?ng ti?t thí nghi?m, th?c hành dã giúp các em hi?u bài sâu hon, n?m v?ng hon các ki?n th?c dã h?c. Bên c?nh dó, nhà tru?ng thu?ng xuyên t? ch?c các ho?t d?ng ngo?i khoá, các sân choi, các câu l?c b? d? t?o di?u ki?n giao luu, tang thêm ki?n th?c chung và rèn k? nang s?ng cho h?c sinh. Trong ?nh: Gi? h?c th?c hành môn V?t lý c?a h?c sinh l?p 11 tru?ng Ph? thông dân t?c n?i trú Cao B?ng (t?nh Cao B?ng). ?nh: Minh Quy?t – TTXVN

Chính phủ đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số (ảnh tư liệu)

6. Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc.

Tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì và có kết luận quan trọng (Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 28/12/2016).

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 05 của Chính phủ về Công tác dân tộc

7. Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2016.

Tổ chức thành công Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu; nhân dịp này, đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch Nước gặp mặt, phát biểu căn dặn, động viên và tặng quà cho 137 em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2016.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen cho các em học sinh tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2016.

8. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Học viện Dân tộc

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Học viện Dân tộc, là cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo đại học, sau đại học; bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong hệ thống chính trị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chụp ảnh cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Học viện Dân tộc

9. Lần đầu tiên công bố kết quả thực trạng kinh tế – xã hội 53 dân tộc thiểu số.

Ủy ban Dân tộc phối hợp với Tổng cục Thống kê điều tra và công bố kết quả thực trạng kinh tế – xã hội 53 dân tộc thiểu số. Lần đầu tiên, nước ta có bộ số liệu thống kê về từng thành phần dân tộc.

Kết quả thống kê thực trạng kinh tế – xã hội 53 DTTS là cơ sở để thực hiện tốt chiến lược công tác dân tộc, chiến lược phát triển thống kê, phục vụ việc xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc.

10. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tháp tùng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống nước Cộng hòa Ailen; tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến tháp tùng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống nước Cộng hòa Ailen, tiếp nhận tài trợ cho các tỉnh đặc biệt khó khăn; tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia và ký thỏa thuận hợp tác với Bộ Lễ nghi, tôn giáo Campuchia về công tác dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia – Prak Sokhonn (thay mặt Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia) ký thỏa thuận hợp tác về công tác dân tộc trong chuyến tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

UBDT

Tin khác đã đăng